• Bài giảng Nguyên lý kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán

  - Hiểu được các nguyên tắc kế toán, phương pháp ghi chép kế toán và cách cung cung cấp thông tin tài chính. - Sử dụng thông tin kế toán để lập các mục tiêu cho doanh nghiệp, đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu đó và điều chỉnh các hoạt động sao cho có hiệu quả nhất. Thông tin kế toán giúp các nhà quản lý trả lời các câu hỏi: + Tiềm lực (tài...

   31 p benthanh 24/10/2013 156 2

 • Kế toán tài chính - Kế Toán Nguyên Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ

  Kế toán tài chính - Kế Toán Nguyên Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ

  Khái niệm, phân loại (NVL, CCDC) Nhiệm vụ kế toán Nguyên tắc kế toán Cách tính giá xuất kho, nhập kho Hoạch toán chi tiết NVL – CCDC Tài khoản sử dụng Kế toán tổng hợp – PP kê khai thường xuyên VIII. Kế toán tổng hợp – PP kiểm kê định kì IX. Khái niệm Là những đối tượng lao động doanh nghiệp mua ngoài hoặc tự chế dùng cho sản xuất, kinh doanh,...

   35 p benthanh 24/10/2013 172 1

 • Chuẩn mực kế toán của Hà Lan

  Chuẩn mực kế toán của Hà Lan

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   34 p benthanh 24/10/2013 171 1

 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A4

  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A4

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính...

   117 p benthanh 24/10/2013 166 1

 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A3

  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A3

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính...

   86 p benthanh 24/10/2013 224 1

 • BÀI GIẢNG: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH B

  BÀI GIẢNG: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH B

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.Giới thiệu và nắm bắt nội dung một số phần hành kế toán trong doanh nghiệp và hiểu quy trình cách thức hạch toán các phần hành kế toán vào thực tiễn doanhnghiệp...

   162 p benthanh 24/10/2013 142 1

 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A1

  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A1

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính...

   158 p benthanh 24/10/2013 189 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 4

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 4

  1. Khái niệm – Yêu cầu của tính giá 2. Một số loại giá sử dụng trong kế toán 3. Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu 4. Trình tự tính giá 5. Ý nghĩa của tính giá Tại sao cần tính giá đối tượng kế toán? Một số loại tài sản tại đơn vị SX hàng may mặc: • Xe ôtô: 04 chiếc. • Nhà xưởng: 02 xưởng. • Máy may: 50 máy. • Vải: 10.000 m....

   30 p benthanh 24/10/2013 211 1

 • Bài giảng NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  Bài giảng NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  Mục tiêu của học phần đối với ngành Quản lý công nghiệp - Hiểu được các nguyên tắc kế toán, phương pháp ghi chép kế toán và cách cung cung cấp thông tin tài chính. - Sử dụng thông tin kế toán để lập các mục tiêu cho doanh nghiệp, đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu đó và điều chỉnh các hoạt động sao cho có hiệu quả nhất. Thông tin kế...

   31 p benthanh 24/10/2013 166 1

 • Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

  Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra,phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Yêu cầu kế toán: 6 yêu cầu (Điều 6): Đầy đủ; Kịp thời, đúng thời gian; Rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin; Trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung; Liên tục; Phân loại, sắp...

   39 p benthanh 24/10/2013 154 1

 • Báo cáo: " Kế toán chi phí đầu tư XDCB ở đơn vị chủ đầu tư"

  Báo cáo: " Kế toán chi phí đầu tư XDCB ở đơn vị chủ đầu tư"

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   31 p benthanh 24/10/2013 158 1

 • Tiểu luận:Tìm hiểu về kế toán máy

  Tiểu luận:Tìm hiểu về kế toán máy

  Kế toán máy (hay còn gọi là kế toán trên máy tính): Là dùng máy móc,máy tính để hỗ trợ, thay thế 1 phần công việc của người làm kế toán tài chính cho một doanh nghiệp hoặc một tổ chức xã hội. Một chương trình làm kế toán máy là một phần mềm dùng để làm công việc kế toán. Để có một chương trình kế toán máy thì phải lập trình bằng một...

   37 p benthanh 24/10/2013 162 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số