• Ebook 450 word pocket dictionary of financial accounting

  Ebook 450 word pocket dictionary of financial accounting

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Ebook 450 word pocket dictionary of financial accounting. Cuốn ebook là tập hợp của những chủ đề chính trong ngành kế toán kiểm toán. Hy vọng rằng cuốn ebook có thể là bước đệm đầu tiên, giúp các bạn dễ dàng tiếp cận hơn với ngành kế toán kiểm toán.

   85 p benthanh 28/02/2018 65 1

 • EBook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế - NXB Chính trị Quốc Gia

  EBook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế - NXB Chính trị Quốc Gia

  "EBook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế của NXB Chính trị Quốc Gia" gồm 34 chương có nội dung trình bày về tính minh bạch trong báo cáo tài chính, cũng như các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

   177 p benthanh 30/01/2018 169 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Nguyễn Thanh Huy

  Bài giảng Kế toán tài chính - Nguyễn Thanh Huy

  Bài giảng "Kế toán tài chính" của Nguyễn Thanh Huy được biên soạn dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

   211 p benthanh 02/11/2017 144 2

 • Bài giảng Tổng quan về kế toán quản trị - ThS. Hồ Phan Minh Đức

  Bài giảng Tổng quan về kế toán quản trị - ThS. Hồ Phan Minh Đức

  Mục tiêu chủ yếu của bài giảng kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định, trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức, thúc đẩy các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của tổ chức, và đo lường hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý và các bộ phận,...

   210 p benthanh 02/11/2017 173 1

 • Ebook Hướng dẫn làm kế toán bằng excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp (Phần bổ sung các quy định mới - Phần II): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn làm kế toán bằng excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp (Phần bổ sung các quy định mới - Phần II): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn làm kế toán bằng excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng, những báo cáo tài chính khác, hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán mẫu bằng excel.

   106 p benthanh 28/02/2017 146 1

 • Ebook Hướng dẫn làm kế toán bằng excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp (Phần bổ sung các quy định mới - Phần II): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn làm kế toán bằng excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp (Phần bổ sung các quy định mới - Phần II): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn làm kế toán bằng excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Chế độ kế toán mới cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, chứng từ kế toán mới, sổ kế toán mới, những dữ liệu thay đổi và bảng cân đối tàn khoản.

   98 p benthanh 28/02/2017 137 1

 • Ebook Kế toán chi phí: Phần 1

  Ebook Kế toán chi phí: Phần 1

  Ebook "Kế toán chi phí: Phần 1" tóm tắt lý thuyết và giới thiệu bài tập của từng chương, theo đúng thứ tự và nội dung của môn học kế toán chi phí, phần bài tập bao gồm bài tập trắc nghiệm giúp hiểu rõ hơn về lý thuyết và các bài tập thực hành.

   136 p benthanh 23/11/2016 194 1

 • Ebook Kế toán chi phí: Phần 2

  Ebook Kế toán chi phí: Phần 2

  Ebook "Kế toán chi phí: Phần 2" trình bày bài giải của các bài tập về các chương sau: những vấn đề chung về kế toán chi phí, phân loại chi phí và giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sx và tính giá thành sp theo chi phí thực tế,...

   76 p benthanh 23/11/2016 164 1

 • Ebook Hướng dẫn làm kế toán đơn vị chủ đầu tư bằng Excel: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn làm kế toán đơn vị chủ đầu tư bằng Excel: Phần 1

  Hướng dẫn làm kế toán đơn vị chủ đầu tư bằng Excel của tác giả Trần Văn Thắng là cuốn sách hệ thống hóa phương pháp ghi chép sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính mới nhất bằng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   310 p benthanh 28/10/2016 181 2

 • Ebook Hướng dẫn làm kế toán đơn vị chủ đầu tư bằng Excel: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn làm kế toán đơn vị chủ đầu tư bằng Excel: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Hướng dẫn tổ chức chứng từ kế toán bằng Excel, hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel, hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   308 p benthanh 28/10/2016 119 1

 • Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 1 - TS. Trương Thị Hồng

  Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 1 - TS. Trương Thị Hồng

  Phần 1 ebook "202 sơ đồ kế toán Ngân hàng" của TS. Trương Thị Hồng trình bày hệ thống ngân hàng tài khoản kế toán ngân hàng; sơ đồ kế toán nghiệp vụ huy động vốn; sơ đồ kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính; sơ đồ kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt; sơ đồ kế toán tài sản cố định, công cụ lao động trong...

   130 p benthanh 27/09/2016 188 2

 • Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 2 - TS. Trương Thị Hồng

  Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 2 - TS. Trương Thị Hồng

  Phần 2 ebook "202 sơ đồ kế toán Ngân hàng" của TS. Trương Thị Hồng trình bày sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng và thanh toán quốc tế; sơ đồ kế toán nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán, thu thập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng; các báo biểu kế toán và phụ lục.

   129 p benthanh 27/09/2016 166 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số