• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Báo cáo tài chính", cụ thể như: Khái niệm và ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày, hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p benthanh 13/07/2018 122 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 trình bày về "Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khi mua Tài sản, khi bán hàng hóa, thành phẩm, chi phí của bộ phận bán hàng, chi phí của bộ phận quản lý doanh nghiệp, kết chuyển cuối kỳ kế toán, khi sản xuất.

   42 p benthanh 13/07/2018 139 5

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 do TS. Trần Thị Kim Anh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm bản chất của kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, đối tượng của kế toán, yêu cầu của thông tin kế toán, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán, một số quy định pháp lý về kế toán.

   90 p benthanh 13/07/2018 140 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nội dung và ý nghĩa, các yếu tố của chứng từ kế toán. phân loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ.

   37 p benthanh 13/07/2018 140 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 Tài khoản và sổ kế toán do TS. Trần Thị Kim Anh biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và kết cấu của, tài khoản kế toán, ghi chép các nghiệp vụ vào TK kế toán, các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống TK kế toán chủ yếu.

   68 p benthanh 13/07/2018 134 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Nguyễn Đình Khiêm

  Bài giảng Kế toán quản trị - Nguyễn Đình Khiêm

  Bài giảng "Kế toán quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về KTQT- phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận; dự toán ngân sách hoạt động hàng năm, kế toán trách nhiệm quản lý, định giá sản phẩm, thông tin thích hợp cho việc kinh doanh ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   478 p benthanh 20/01/2016 139 1

 • Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương IV: Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương IV: Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ

  Nội dung chương IV giúp sinh viên nắm rõ các kiến thức cơ bản về kế toán nguyên vật liệu, kế toán công cụ - dụng cụ, các phương pháp kế toán loại này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p benthanh 24/11/2015 139 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Sổ sách kế toán và các hình thức hạch toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Sổ sách kế toán và các hình thức hạch toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Sổ sách kế toán và các hình thức hạch toán giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm và phân loại sổ kế toán; các quy định về ghi sổ kế toán; các hình thức ghi sổ kế toán. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   22 p benthanh 24/11/2015 154 1

 • Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2 - Hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán

  Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2 - Hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán

  Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2 - Hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái quát hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ; phương pháp tài khoản và ghi sổ kép; phương pháp tính giá; phương pháp tổng hợp cân đối.

   85 p benthanh 24/11/2015 145 1

 • Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương VIII: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương VIII: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

  Nội dung chương này trình bày phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm và kế toán xác định kết quả kinh doanh. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   18 p benthanh 24/11/2015 115 1

 • Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương III: Kế toán vốn bằng tiền

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương III: Kế toán vốn bằng tiền

  Nội dung Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương III: Kế toán vốn bằng tiền trình bày về kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   12 p benthanh 24/11/2015 137 1

 • Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương I: Một số vấn đề chung về kế toán

  Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương I: Một số vấn đề chung về kế toán

  Chương I: Một số vấn đề chung về kế toán trình bày khái niệm và quy trình kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, chức năng và nhiệm vụ của kế toán, sản phẩm kế toán, đối tượng kế toán.

   18 p benthanh 24/11/2015 115 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số