• Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí theo quá trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về KTCP theo quá trình, kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p benthanh 13/07/2018 134 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí cung cấp cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích được định nghĩa chi phí và đối tượng tính giá thành, phân loại được chi phí theo các tiêu thức khác nhau như yếu tố chi phí, theo cách ứng xử của chi phí; theo đối tượng tính giá thành; và theo thời kỳ xác định kết quả kinh...

   20 p benthanh 13/07/2018 139 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng giúp người học có thể giải thích định dạng và các thông tin trên BCTC, giải thích kết cấu và thông tin trên Bảng cân đối kế toán, giải thích kết cấu và thông tin trên BCKQHĐKD, đánh giá mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD, giải thích kết cấu và thông tin trên BCLCTT, giải thích kết cấu và thông tin trên thuyết minh BCTC. Mời các bạn cùng...

   11 p benthanh 13/07/2018 148 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 6: Phân bổ chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức những vấn đề chung về phân bổ chi phí, các phương pháp phân bổ chi phí, phân bổ chi phí sản xuất chung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p benthanh 13/07/2018 141 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí theo công việc Job costing" cung cấp cho người học các kiến thức về những vấn đề chung kế toán chi phí theo công việc, kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế, kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.

   29 p benthanh 13/07/2018 127 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 5: Kế toán chi phí định mức" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung kế toán chi phí định mức; trình tự kế toán chi phí theo định mức và đánh giá chênh lệch, tính giá thành theo chi phí định mức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p benthanh 13/07/2018 157 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 7: Ảnh hưởng của phương pháp giá thành trong quá trình ra quyết định" trình bày giá thành khả biến và giá thành sản xuất; báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá thành sản xuất; sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p benthanh 13/07/2018 131 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng giúp người học có thể giải thích được khái niệm kế toán chi phí và thông tin của kế toán chi phí cung cấp; trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá trình quản trị doanh nghiệp; giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí; trình bày các hệ thống kế toán chi phí trong các quy trình sản xuất của một doanh nghiệp. Mời các bạn cùng...

   20 p benthanh 13/07/2018 111 0

 • Bài giảng Kế toán thuế - Chương 1: Tổng quan về thuế

  Bài giảng Kế toán thuế - Chương 1: Tổng quan về thuế

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thuế, quá trình phát triển của thuế, bản chất chức năng vai trò của thuế, các yếu tố cơ bản của một luật thuế, phân loại thuế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   6 p benthanh 13/07/2018 91 0

 • Bài giảng Kế toán thuế - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩu

  Bài giảng Kế toán thuế - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế xuất nhập khẩu, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, phương pháp tính thuế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   6 p benthanh 13/07/2018 89 0

 • Bài giảng Kế toán Thuế - Chương 3: Tìm hiểu Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Bài giảng Kế toán Thuế - Chương 3: Tìm hiểu Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu thuế tiêu thụ đặc biệt, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   5 p benthanh 13/07/2018 85 0

 • Bài giảng Kế toán Thuế - Chương 4: Thuế giá trị gia tăng

  Bài giảng Kế toán Thuế - Chương 4: Thuế giá trị gia tăng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế giá trị gia tăng, lịch sử hình thành và phát triển, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   9 p benthanh 13/07/2018 105 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số