• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán, căn cứ và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán, nội dung tổ chức công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p benthanh 29/06/2018 104 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   9 p benthanh 29/06/2018 116 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng giúp người học có thể hệ thống hóa những quy định cơ bản về thuế TNDN, nhận diện những rủi ro và cơ hội của DN, phân biệt số liệu kế toán và số liệu tính thuế TNDN, thực hiện xử lý chênh lệch giữa số liệu kế toán và số liệu tính thuế TNDN, lập báo cáo quyết toán thuế TNDN .

   31 p benthanh 22/04/2018 138 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán thuế - Chương 1: Tổng quan về kế toán và thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán, tổng quan về thuế, rủi ro và cơ hội, kế toán và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p benthanh 22/04/2018 128 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - ĐH Mở TP.HCM

  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Biết được ý nghĩa và nội dun cơ bản các văn bản pháp qui liên quan đến thuế GTGT, nhận diện được những rủi ro và cơ hội thuế đối với thuế GTGT, tổ chức chứn từ kế toán, ghi sổ kế toán và trình bày thuế GTGT trên BCTC, lập báo cáo thuế GTGT, điều chỉnh thuế GTGT, hoàn thuế GTGT.

   25 p benthanh 22/04/2018 121 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM

  Nội dung bài giảng bao gồm các kiến thức: Giới thiệu hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về thuế TNCN, những vấn đề cơ bản về thuế TNCN liên quan đến DN, những rủi ro về thuế TNCN liên quan đến DN, tổ chức kế toán thuế TNCN, trình bày thông tin về thuế TNCN trên BCTC và báo cáo thuế.

   25 p benthanh 22/04/2018 100 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng cung cấp cho người học các khái niệm, ghi nhận, đánh giá nợ phải trả; vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả; trình bày thông tin nợ phải trả trên BCTC; ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p benthanh 22/04/2018 112 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng được biên soạn nhằm giúp người học có thể giải thích được những khái niệm, nguyên tắc cơ bản của hàng tồn kho và trình bày thông tin hàng tồn kho trên BCTC; nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p benthanh 22/04/2018 100 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hoàng Huy Cường

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p benthanh 22/04/2018 111 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng giúp người học có thể giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến tài sản cố định; vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định; ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p benthanh 22/04/2018 101 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán VN và ứng dụng vào một số hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p benthanh 22/04/2018 115 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu trình bày các khái niệm, ghi nhận, đánh giá liên quan đến tiền và các khoản phải thu; ứng dụng vào hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến tiền và nợ phải thu;.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p benthanh 22/04/2018 132 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số