• Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng giúp người học có thể giải thích được khái niệm kế toán chi phí và thông tin của kế toán chi phí cung cấp; trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá trình quản trị doanh nghiệp; giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí; trình bày các hệ thống kế toán chi phí trong các quy trình sản xuất của một doanh nghiệp. Mời các bạn cùng...

   20 p benthanh 13/07/2018 111 0

 • Bài giảng Kế toán thuế - Chương 1: Tổng quan về thuế

  Bài giảng Kế toán thuế - Chương 1: Tổng quan về thuế

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thuế, quá trình phát triển của thuế, bản chất chức năng vai trò của thuế, các yếu tố cơ bản của một luật thuế, phân loại thuế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   6 p benthanh 13/07/2018 91 0

 • Bài giảng Kế toán thuế - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩu

  Bài giảng Kế toán thuế - Chương 2: Thuế xuất nhập khẩu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế xuất nhập khẩu, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, phương pháp tính thuế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   6 p benthanh 13/07/2018 89 0

 • Bài giảng Kế toán Thuế - Chương 3: Tìm hiểu Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Bài giảng Kế toán Thuế - Chương 3: Tìm hiểu Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu thuế tiêu thụ đặc biệt, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   5 p benthanh 13/07/2018 85 0

 • Bài giảng Kế toán Thuế - Chương 4: Thuế giá trị gia tăng

  Bài giảng Kế toán Thuế - Chương 4: Thuế giá trị gia tăng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế giá trị gia tăng, lịch sử hình thành và phát triển, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   9 p benthanh 13/07/2018 105 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Đại học Ngân hàng

  Sau khi nghiên cứu, người học có thể nắm được: Khái niệm và các yêu cầu của sổ kế toán; các loại sổ kế toán; kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán; các hình thức kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p benthanh 29/06/2018 95 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, quá trình hình thành và phát triển của kế toán, đối tượng của kế toán, phân loại kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p benthanh 29/06/2018 107 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, mục đích của BCTC, thời hạn lập và nơi nộp BCTC, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày thông tin trên BCTC, hệ thống BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p benthanh 29/06/2018 89 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p benthanh 29/06/2018 106 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Đại học Ngân hàng

  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp cho sinh viên: Hiểu về phương pháp Chứng từ Kế toán; hiểu về phương pháp Kiểm kê Kế toán; thực hành lập chứng từ kế toán (Tiếp cận tình huống thực tế), tiến hành kiểm kê kế toán (Tiếp cận tình huống thực tế). Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p benthanh 29/06/2018 83 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Đại học Ngân hàng

  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp cho sinh viên: Trình bày sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán; xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá và những loại giá được sử dụng trong kế toán; giải thích các nguyên tắc căn bản và các yêu cầu trong tính giá, từ đó nắm được nguyên tắc và kỹ thuật tính giá một số...

   31 p benthanh 29/06/2018 106 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng giúp người học hiểu và thực hiện các nội dung: Kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất: nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; tài sản cố định; tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p benthanh 29/06/2018 96 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số