• Ebook Basics fashion design 03 - Construction: Part 1

  Ebook Basics fashion design 03 - Construction: Part 1

  Part 1 book "Basics fashion design 03 - Construction" content presentation: How to get the most out of this book, getting started, pattern cutting, garment construction, tools for the technique, laying a pattern on to fabric,... Invite you to consult.

   91 p benthanh 22/06/2016 226 4

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành được viết với mục đích: Giới thiệu cấu trúc ngữ pháp cơ bản, các thuật ngữ và các cấu trúc ngữ pháp trong y học thông qua các bài đọc hiểu, bài hội thoại, bài tập ngữ pháp và bài đọc thêm.

   223 p benthanh 22/04/2018 423 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=benthanh