• Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức về Vốn tự có, vốn huy động, hoạt động huy động vốn, vốn đi vay, nguồn vốn khác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Nghiệp vụ tín dụng ngân ngắn hạn của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tín dụng ngắn hạn, đảm bảo tín dụng, kỹ thuật cấp tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Tổng quan về hệ thống tài chính - Lê Văn Lâm

  Bài giảng Thị trường tài chính: Tổng quan về hệ thống tài chính - Lê Văn Lâm

  Bài giảng "Thị trường tài chính: Tổng quan về hệ thống tài chính" trình bày các nội dung: Chức năng hệ thống tài chính, định chế tài chính, công cụ tài chính, thị trường tài chính, sự lưu chuyển tiền tệ, sự ổn định và các mối quan hệ trên thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Hoạt động phát hành và giao dịch trên thị trường vốn cổ phần - Lê Văn Lâm

  Bài giảng Thị trường tài chính: Hoạt động phát hành và giao dịch trên thị trường vốn cổ phần - Lê Văn Lâm

  Bài giảng Thị trường tài chính: Hoạt động phát hành và giao dịch trên thị trường vốn cổ phần cung cấp cho người học các kiến thức về thị trường phát hành (chủ thể phát hành, dạng phát hành chứng khoán, phương thức định giá phát hành), hoạt động giao dịch. Mời cá bạn cùng tham khảo.

   64 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Thị trường công cụ phái sinh - Lê Văn Lâm

  Bài giảng Thị trường tài chính: Thị trường công cụ phái sinh - Lê Văn Lâm

  Bài giảng Thị trường tài chính: Thị trường công cụ phái sinh cung cấp cho người học các khái niệm, thị trường, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn, chứng quyền và quyền mua cổ phần,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Tín dụng trung và dài hạn" trình bày các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ trung và dài hạn, hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn, kỹ thuật cho vay trung và dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Thị trường tiền tệ và định chế tài chính trung gian - Lê Văn Lâm

  Bài giảng Thị trường tài chính: Thị trường tiền tệ và định chế tài chính trung gian - Lê Văn Lâm

  Bài giảng Thị trường tài chính - Thị trường tiền tệ và định chế tài chính trung gian cung cấp cho người học các khái niệm thị trường tiền tệ, vai trò của thị trường tiền tệ, chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ, các công cụ tài chính trên thị trường tiền tệ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại" trình bày các khái niệm: Chức năng của ngân hàng thương mại; hệ thống ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức bộ máy, vai trò của ngân hàng thương mại,... Mời các bận cùng tham khảo.

   10 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Thị trường trái phiếu - Lê Văn Lâm

  Bài giảng Thị trường tài chính: Thị trường trái phiếu - Lê Văn Lâm

  Bài giảng "Thị trường tài chính: Thị trường trái phiếu" trình bày các khái niệm về thị trường trái phiếu, đặc trưng, đặc điểm, các loại trái phiếu, rủi ro và lợi suất, các loại giá trái phiếu, phát hành và giao dịch trái phiếu, thị trường trái phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần - Lê Văn Lâm

  Bài giảng Thị trường tài chính: Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần - Lê Văn Lâm

  Bài giảng "Thị trường tài chính: Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần" trình bày các nội dung: Giới thiệu các công cụ vốn cổ phần, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, chứng chỉ quỹ đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng giúp người học có thể hệ thống hóa những quy định cơ bản về thuế TNDN, nhận diện những rủi ro và cơ hội của DN, phân biệt số liệu kế toán và số liệu tính thuế TNDN, thực hiện xử lý chênh lệch giữa số liệu kế toán và số liệu tính thuế TNDN, lập báo cáo quyết toán thuế TNDN .

   31 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán thuế - Chương 1: Tổng quan về kế toán và thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán, tổng quan về thuế, rủi ro và cơ hội, kế toán và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p benthanh 22/04/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số