• Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Bài viết Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trình bày kết quả nghiên cứu của tác giả về những vấn đề tồn tại của phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhu cầu đào tạo về quản trị và PTNNL của DNNVV trên cơ sở khảo sát 200 DNNVV ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và...

   5 p benthanh 23/05/2018 341 1

 • Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Bài viết Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trình bày những nội dung: Khó khăn về vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, quy mô vốn chủ sở hữu thấp, khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các NHTM, vốn vay từ cho thuê tài chính thấp, tín dụng thương mại chưa phát triển, hạn chế trong việc có được tài...

   6 p benthanh 23/05/2018 355 1

 • Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam

  Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam

  Bài viết Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam trình bày về chủ đề cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và mô hình cơ quan thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước theo kinh nghiệm quốc tế, xem xét thực trạng Việt Nam, từ đó đề xuất...

   10 p benthanh 23/05/2018 368 1

 • Tại sao doanh nghiệp kiệt sức và Chính phủ phải làm gì để cứu doanh nghiệp

  Tại sao doanh nghiệp kiệt sức và Chính phủ phải làm gì để cứu doanh nghiệp

  Bài viết Tại sao doanh nghiệp kiệt sức và Chính phủ phải làm gì để cứu doanh nghiệp trình bày 4 nội dung về: Đặt vấn đề, đầu vào tăng quá nhanh - Nguyên nhân chủ yếu làm doanh nghiệp kiệt sức, các loại hình doanh nghiệp xét theo đặc điểm đầu tư và hoạt động, kiến nghị về một số giải pháp cứu doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p benthanh 23/05/2018 333 1

 • Quản trị tri thức trong doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc

  Quản trị tri thức trong doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc

  Bài viết Quản trị tri thức trong doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc trình bày nội dung về nghiên cứu về các vấn để liên quan tới tri thức, quản lý tri thức và sự ảnh hướng của lãnh đạo trong một tô chức thông qua cơ sở lý luận và khảo sát thực tế tại Công tỵ cổ phần Mai Linh Miền Bẳc (ML-MB). Từ kết...

   8 p benthanh 23/05/2018 357 1

 • Đánh giá hiệu năng của một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây

  Đánh giá hiệu năng của một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây

  Bài báo này nhằm mục tiêu đánh giá một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây (WLAN). Các giải pháp 802.11e EDCA, Static mapping, Adaptive mapping được thực hiện dựa trên thuật toán quản lý hàng đợi kết hợp với việc mã hóa file video theo chuẩn MPEG-4 [3], nhằm đảm bảo việc truyền file video và tận dụng không gian hàng đợi một cách hiệu...

   8 p benthanh 23/05/2018 352 1

 • Phân loại người dùng web sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi

  Phân loại người dùng web sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi

  Bài báo này trình bày cách tiếp cận sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi trên các phiên duyệt web để đánh giá sự tương tự trong hành vi người dùng và phân loại họ. Kết quả phân loại này có thể sử dụng để dự đoán hành vi người dùng web trong thời gian thực, và có những đề xuất duyệt web phù hợp với từng loại người dùng.

   6 p benthanh 23/05/2018 352 1

 • Phát triển chương trình con làm khớp dữ liệu với nhiều mô hình

  Phát triển chương trình con làm khớp dữ liệu với nhiều mô hình

  Bài báo này đưa ra bộ chương trình con, cho phép người dùng làm khớp số liệu thực nghiệm với dạng hàm tùy ý, được viết bằng ngôn ngữ C++, có cấu trúc đơn giản, gói gọn trong một tập tin chỉ dài 438 dòng, thuận tiện để nhúng vào các chương trình tự phát triển. Kết quả thu được bằng chương trình được so sánh với ROOT.

   9 p benthanh 23/05/2018 346 1

 • Phát hiện và cảnh báo sự thay đổi của website dựa trên thay đổi nội dung cấu trúc HTML

  Phát hiện và cảnh báo sự thay đổi của website dựa trên thay đổi nội dung cấu trúc HTML

  Trong bài báo này chúng tôi trình bày một phương pháp mới cho phép phát hiện sự thay đổi giao diện, nội dung của website. Phương pháp này được phát triển dựa trên thuật toán HTML Diff kết hợp với hàm băm MD5, và nó đã được xây dựng thành một ứng dụng với giao diện hài hòa, dễ sử dụng. Các thay đổi như chèn thêm nội dung mới, xóa hay sửa nội dung...

   15 p benthanh 23/05/2018 359 1

 • Giới thiệu về hàng len dệt thoi

  Giới thiệu về hàng len dệt thoi

  Điểm qua các khía cạnh kĩ thuật cần được xem xét khi sản xuất hàng len dệt thoi Merino chất lượng là mục đích của bài viết này. Nó bắt đầu với việc sản xuất lông cừu tại Australia và tiếp theo là quá trình chế biến từ xơ qua sợi cho đến khi cắt may.

   9 p benthanh 23/05/2018 352 2

 • Len lông cừu Merino của Úc - Giới thiệu về hàng dệt kim

  Len lông cừu Merino của Úc - Giới thiệu về hàng dệt kim

  Điểm qua các khía cạnh kĩ thuật cần được xem xét khi sản xuất hàng dệt kim chất lượng từ len Merino là mục đích của bài viết này. Nó bắt đầu với việc sản xuất lông cừu tại Australia và tuân theo qui trình chế biến từ sợi đến vải.

   16 p benthanh 23/05/2018 352 2

 • Len lông cừu Merino Úc - Bộ comple nam

  Len lông cừu Merino Úc - Bộ comple nam

  Len lông cừu Merino Úc - Bộ Comple Nam trình bày các nội dung: Công nghiệp Len của Úc, Xơ len, Bộ com lê Nam – tại sao len Merino là tốt nhất, Chọn vải com lê hoặc com lê nam, Tóm tắt. Mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.

   7 p benthanh 23/05/2018 343 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số