• Giáo trình tóm tắt Công nghệ phần mềm

  Giáo trình tóm tắt Công nghệ phần mềm

  Sau gần nửa thế kỷ phát triển, ngành kỹ nghệ phần mềm (SE – Software Engineering) đến nay đã được thừa nhận là một bộ môn chính thống. Các phương pháp, thủ tục và công cụ kỹ nghệ phần mềm đã được chấp nhận và ứng dụng thành công trong rất nhiều lĩnh vực công nghiệp. Các nhà quản lý và chuyên gia công nghệ thông tin đều nhận ra nhu...

   149 p benthanh 02/07/2013 303 3

 • Giáo trình kiến trúc máy tính

  Giáo trình kiến trúc máy tính

  Hệ nhị phân hay hệ đếm cơ số 2 chỉ có hai con số 0 và 1. Đó là hệ đếm dựa theo vị trí. Giá trị của một số bất kỳ nào đó tuỳ thuộc vào vị trí của nó. Các vị trí có trọng số bằng bậc luỹ thừa của cơ số 2. Chấm cơ số được gọi là chấm nhị phân trong hệ đếm cơ số 2. Mỗi một con số nhị phân được gọi là một bit (Binary...

   129 p benthanh 02/07/2013 344 1

 • Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

  Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

  Máy tính là một hệ thống được ghép nhiều thành phần tạo ên. Do đó để máy tính có thể hoạt động được ta phải lắp ghép các thành phần của nó một các hợp lý và kháo báo với các thành phần khác. Ngày nay ngành tin học dựa trên có máy tính hiện đang phát triển trên cơ sở hai phần..

   68 p benthanh 02/07/2013 303 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số