• Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 5: Tổ chức điểm bán hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Lựa chọn địa điểm bán hàng, tổ chức không gian và trưng bày hàng hóa, xây dựng hình ảnh địa điểm bán hàng.

   12 p benthanh 31/08/2018 407 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng trong kinh doanh. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng trong kinh doanh, khái luận quản trị bán hàng, nghề bán hàng.

   21 p benthanh 31/08/2018 426 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 2: Kỹ năng bán hàng và quản lý chế độ khách hàng lớn. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tìm hiểu về hành vi mua hàng của khách hàng, kỹ năng bán hàng cá nhân, quản lý chế độ khách hàng lớn.

   19 p benthanh 31/08/2018 295 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 3: Lập kế hoạch bán hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Phân tích tình hình thị trường và dự báo bán hàng, thiết lập mục tiêu, phác thảo và lựa chọn phương án bán hàng, thiết lập ngân sách bán hàng.

   15 p benthanh 31/08/2018 372 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 4: Quản lý đội ngũ bán hàng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Xác định nhu cầu nhân sự bán hàng và tổ chức đội ngũ bán hàng, tuyển dụng đội ngũ bán hàng, đào tạo đội ngũ bán hàng, đãi ngộ và tạo động lực, đánh giá kết quả công việc.

   18 p benthanh 31/08/2018 337 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6, 7 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6, 7 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 6, 7: Kiểm soát bán hàng, chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và vai trò của kiểm soát bán hàng, quy trình kiểm soát bán hàng, các công cụ kiểm soát bán hàng, khái quát về chăm sóc khách hàng, cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

   10 p benthanh 31/08/2018 440 1

 • Giải pháp phát triển tiêu thụ rau thông qua hệ thống chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Giải pháp phát triển tiêu thụ rau thông qua hệ thống chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Nghiên cứu này nhằm phản ánh hiện trạng tiêu thụ rau thông qua hệ thống chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ rau sao cho giảm thiểu rủi ro cho người sản xuất.

   9 p benthanh 31/08/2018 311 1

 • Sự lựa chọn của người mua rau tại chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Sự lựa chọn của người mua rau tại chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Nghiên cứu này tập trung để trả lời cho các câu hỏi như: Đặc điểm của những người mua rau tại chợ và siêu thị và mục đích mua? Sự lựa chọn của họ là gì? Từ đó đề xuất một số giải pháp trên cơ sở kết quả của nghiên cứu nhằm giúp thu hút người mua đến chợ và siêu thị hơn nữa.

   8 p benthanh 31/08/2018 268 1

 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng tại thành phố Nha Trang

  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng tại thành phố Nha Trang

  Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng tại thành phố Nha Trang. Dựa trên cơ sở phân tích 339 mẫu thu thập được từ khách hàng mua sắm tại các chợ và siêu thị, kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy có 7 nhân tố có tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của...

   8 p benthanh 31/08/2018 322 1

 • Tác động của quản trị quan hệ khách hàng đến sự hài lòng của khách hàng trên thị trường bán lẻ hiện đại tại thành phố Cần Thơ

  Tác động của quản trị quan hệ khách hàng đến sự hài lòng của khách hàng trên thị trường bán lẻ hiện đại tại thành phố Cần Thơ

  Bài viết Tác động của quản trị quan hệ khách hàng đến sự hài lòng của khách hàng trên thị trường bán lẻ hiện đại tại thành phố Cần Thơ trình bày các nhà bán lẻ hiện đang đối mặt với một môi trường bán lẻ năng động và cạnh tranh bởi sự toàn cầu hóa, thị trường bão hòa, và tăng khả năng cạnh tranh thông qua mua bán và sát nhập,... Mời...

   12 p benthanh 31/08/2018 291 1

 • Ứng dụng công nghệ OLAP hỗ trợ ra quyết định trong quy trình bán hàng

  Ứng dụng công nghệ OLAP hỗ trợ ra quyết định trong quy trình bán hàng

  OLAP (Online Analytical Processing) là một kỹ thuật cho phép người sử dụng dễ dàng và linh động trong việc kết xuất và xem dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau. OLAP cũng là một thành phần quan trọng trong hệ hỗ trợ ra quyết định. Nghiên cứu này đề xuất các quyết định trong quy trình bán hàng có thể được hỗ trợ bởi OLAP bao gồm: Quyết định hạn...

   17 p benthanh 31/08/2018 284 1

 • Đánh giá kinh tế về khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam

  Đánh giá kinh tế về khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam

  Bài viết Đánh giá kinh tế về khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam trình bày mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng dựa trên khung phân tích kinh tế học...

   7 p benthanh 31/08/2018 212 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số