• Hướng dẫn nhập HTML

  Hướng dẫn nhập HTML

  bài này sẽ trình bày về những bí ẩn của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, nhưng thực chất chẳng có gì bí ẩn. Nếu đã biết cách xử lý văn bản thì bạn có thể tạo ra các trang web trong vòng vài phút. Nhờ được xây dưng trên nền văn bản và đồ họa, www đã đưa internet nhập vào dòng chảy của cuộc sống.

   60 p benthanh 02/07/2013 110 1

 • Giáo trình tóm tắt Công nghệ phần mềm

  Giáo trình tóm tắt Công nghệ phần mềm

  Sau gần nửa thế kỷ phát triển, ngành kỹ nghệ phần mềm (SE – Software Engineering) đến nay đã được thừa nhận là một bộ môn chính thống. Các phương pháp, thủ tục và công cụ kỹ nghệ phần mềm đã được chấp nhận và ứng dụng thành công trong rất nhiều lĩnh vực công nghiệp. Các nhà quản lý và chuyên gia công nghệ thông tin đều nhận ra nhu...

   149 p benthanh 02/07/2013 114 1

 • Lắp ráp - cài đặt máy tính

  Lắp ráp - cài đặt máy tính

  Tính kiên nhẫn: _ Trước khi lắp ráp máy, đương nhiên bạn phải đi mua linh kiện. Mà bạn đã biết rồi đó, cửa hàng linh kiện máy tính bây giờ nhiều như nấm. Thêm nữa, phương châm bây giờ người bán hàng là... “Thượng đế”. Vì vậy, bạn phải tập cho mình tính kiên nhẫn cao độ để chiều lòng “Thượng đế”, mong sao “Ngài” giúp cho bạn mua...

   132 p benthanh 02/07/2013 170 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số