• Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán phải trả NLĐ và các khoản trích theo lương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán chi phí sản xuất và dịch vụ, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, kế toán doanh thu của hoạt động kinh doanh dịch vụ.

   17 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán chi phí hoạt động, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong công ty thương mại, trình bày trên báo cáo tài chính.

   22 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, trình bày thông tin trên BCTC.

   17 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 3 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 3 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Dưới đây là bài giảng Giáo dục học khiếm thính Bài 3 do GV. Nguyễn Thị Chung biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về những nội dung cơ bản trong giáo dục trẻ khiếm thính; những nội dung giáo dục trẻ khiếm thính trong tình huống thực tế.

   19 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 5 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 5 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 5 - Mô hình giáo dục trẻ khiếm thính nêu lên các mô hình để giáo dục dành cho trẻ khiếm thính bao gồm giáo dục trẻ tại gia đình; giáo dục chuyên biệt; giáo dục hòa nhập. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   29 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 4 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 4 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 4 - Phương pháp giáo dục trẻ khiếm thính giới thiệu tới các bạn một số phương pháp giáo dục cho trẻ khiếm thính như phương pháp trực quan, phương pháp thực hành, phương pháp dùng lời. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Giáo dục đặc biệt.

   26 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 2 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 2 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Mục tiêu của bài giảng Giáo dục học khiếm thính Bài 2 do GV. Nguyễn Thị Chung thực hiện nhằm giúp cho các bạn biết được cơ sở khoa học của các nguyên tắc, những điều kiện để hiện thực hóa nguyên tắc trong thực tế giáo dục trẻ, những dấu hiệu đảm bảo và vi phạm các nguyên tắc trong tình huống giáo dục.

   20 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 1 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 1 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Bài giảng Giáo dục học khiếm thính Bài 1 của GV. Nguyễn Thị Chung nêu lên đối tượng và nhiệm vụ cơ bản của bộ môn; các phương pháp nghiên cứu môn học; những luận điểm cơ bản về giáo dục trẻ khiếm thính. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   17 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 6 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 6 - GV. Nguyễn Thị Chung

  Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 6 - Hình thức tổ chức giáo dục cho trẻ khiếm thính nêu lên hình thức giáo dục cho trẻ khiếm thính đó là giờ học nhóm nhỏ và cá nhân; cấu trúc giờ học nhóm nhỏ và cá nhân. Bài giảng phục vụ cho các giáo viên dạy trẻ khiếm thính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   10 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học và phương pháp sư phạm - Phạm Thị Thúy

  Bài giảng Lý luận dạy học và phương pháp sư phạm - Phạm Thị Thúy

  Bài giảng Lý luận dạy học và phương pháp sư phạm do Phạm Thị Thúy biên soạn giới thiệu tới các bạn những nội dung về phương pháp sư phạm tích cực; lợi ích của giảng dạy tích cực; cách để có một giờ giảng hiệu quả; các nguyên tắc trong giảng dạy.

   12 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng Thiết bị may: Mũi may

  Bài giảng Thiết bị may: Mũi may

  Nguyên lý hình thành mũi may, các dạng mũi may cơ bản là những nội dung chính trong bài "Mũi may" thuộc bài giảng Thiết bị may. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   60 p benthanh 22/04/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số