• Quản lý danh mục cho vay

  Quản lý danh mục cho vay

  Tài liệu "Quản lý danh mục cho vay" được Quỹ hỗ trợ phát triển DNN&V - Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ thông qua các khóa đào tạo cho các NHTM VN. Tài liệu này được thiết kế nhằm mục đích nhìn lại hoạt đồng cho vay thương mại và những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của một tổ chức. Ngoài ra tài liệu còn trình bày những...

   97 p benthanh 02/07/2013 44 2

 • Cho Thuê tài chính

  Cho Thuê tài chính

  Đây là slide về một nghiệp vụ của NHTM đó là cho thuê tài chính.Thực chất thì tai các ngân hàng thường có các cty tài chính của riêng mình.CTTC dường như là một mảng nghiệp vụ tương đối độc lập.Hy vọng các bạn sẽ thích bài slide này.

   39 p benthanh 02/07/2013 42 1

 • BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

  BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

  Học xong chương này sinh viên phải nắm được các kiến thức cơ bản sau: - Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. - Điểm khác nhau giữa tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. - Nắm rõ phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại theo...

   193 p benthanh 02/07/2013 58 1

 • Giáo trình: Thị trường tài chính

  Giáo trình: Thị trường tài chính

  Trải qua hơn mười năm, kể từ 1986, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện lại những kết quả quan trọng bước đầu. Những thay đổi tích cực và toàn diện đường lối đổi mới nhằm chuyển nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Công cuộc đổi mới đã kéo theo hàng loạt những...

   36 p benthanh 02/07/2013 46 1

 • Quản trị rủi ro

  Quản trị rủi ro

  Cty c ph n c đi n l nh (Công Ty ổ ầ ơ ệ ạ “mẹ”) REE • Các công ty thành viên (Công Ty “con”) – C.Ty CP dịch vụ & kỹ thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E – C.Ty CP Vĩnh Thịnh – C.Ty TNHH Quản Lý & Khai Thác BĐS R.E.E – C.Ty CP Điện Máy R.E.E – C.Ty CP BĐS R.E.E

   77 p benthanh 02/07/2013 29 1

 • CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

  CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

  Doanh nghiệp là một tổ chức (đơn vị) sử dụng các phương tiện để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ bán trên thị trường.Mỗi doanh nghiệp sẽ có một sản nghiệp. Sản nghiệp của một pháp nhân (hay thể nhân) là hiệu số giữa tài sản mà họ đang sở hữu với các khoản nợ phải trả. Sản nghiệp có thể dương, bằng không hoặc âm

   58 p benthanh 02/07/2013 45 1

 • Giáo trình tài chính doanh nghiệp cho Trung cấp

  Giáo trình tài chính doanh nghiệp cho Trung cấp

  Học sinh nắm được các nội dung cơ bản sau: - Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của Tài chính ( Nền sản xuất hàng hoá - tiền tệ và Nhà nước ). - Biểu hiện bên ngoài và bản chất bên trong của Tài chính. - Chức năng của Tài chính ( Chức năng phân phối và chức năng giám đốc).

   110 p benthanh 02/07/2013 48 1

 • Bài giảng điện tử: Kế toán doanh nghiệp 2 (Chương 6)

  Bài giảng điện tử: Kế toán doanh nghiệp 2 (Chương 6)

  Chương 6 trình bày về kế toán các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp: Lao động là gì? Là một yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh Là hoạt động chân tay và hoạt động trí óc của con người nhằm biến các đối tưọng lao động thành các vật phẩm cần thiết phục vụ lợi ích cho con người.

   256 p benthanh 02/07/2013 33 1

 • Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Trong suốt thời kỳ đổi mới nền kinh tế, Việt Nam thường xuyên điều chỉnh cơ chế quản lý inh tế sao cho phù hợp với nền kinh tế thị trường. Kế toán là một công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

   210 p benthanh 02/07/2013 30 1

 • Bài tập nguyên lý kế toán

  Bài tập nguyên lý kế toán

  Đây là bài tập nguyên lý kế toán đề số 1 gửi đến các bạn sinh viên tham khảo.

   498 p benthanh 02/07/2013 47 1

 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (DOANH NGHIỆP)

  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (DOANH NGHIỆP)

  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (DOANH NGHIỆP) 1.1. Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp là một tổ chức (đơn vị) sử dụng các phương tiện để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ bán trên thị trường. Như vậy: Mỗi doanh nghiệp sẽ có một sản nghiệp. Sản nghiệp của một pháp nhân (hay thể nhân) là hiệu số...

   57 p benthanh 02/07/2013 42 1

 • CÁCH GIẢI BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  CÁCH GIẢI BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ...

   50 p benthanh 02/07/2013 68 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số