• BẢO ĐẢM TÍN DỤNG

  BẢO ĐẢM TÍN DỤNG

  Ông Nguyễn Văn A đề nghị ACB vay tiền mua căn hộ chung cư tại Thái Hà để ở (căn hộ này sẽ được bàn giao cho ông A trong năm tới) Căn hộ trị giá 2 tỷ Ông A đề nghị sử dụng BĐS thuộc sở hữu của ông A gồm giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà hiện tại của ông A để làm tài sản bảo đảm đảm.

   46 p benthanh 02/07/2013 69 2

 • Tiền và hoạt động ngân hàng

  Tiền và hoạt động ngân hàng

  Nội dung sách gồm sáu phần: Phần một nghiên cứu những nhận thức hiện nay về tiền tệ. Phần hai trình bày những lề lối tổ chức, những hoạt động cơ bản của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, các công ty tài chính và thị trường tài chính, chứng khoán. Phần ba phân tích về hệ thống tiền tệ quốc tế và cán cân thanh toán. Phần bốn...

   323 p benthanh 02/07/2013 135 5

 • Cho vay thế chấp nhà cửa

  Cho vay thế chấp nhà cửa

  Lịch sử của các giá trị của nhà cửa Nhà kinh tế học đại học Yale, Robert J. Shiller đã tạo ra một chỉ số cho các loại giá cả nhà cửa ở nước Mỹ từ những năm 1890. Chỉ số này được dựa trên giá bán của nhà cửa đạt chuẩn hiện hành, chứ không phải nhà cửa mới xây dựng, để theo dõi giá trị của nhà cửa như một khoản đầu tư trải qua...

   132 p benthanh 02/07/2013 87 2

 • Khái quát vốn bằng tiền

  Khái quát vốn bằng tiền

  VBT là bộ phận tài sản lưu động làmchức năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ trao đổi mua bán giữa DN với các đơn vị cá nhân khác.Vốn bằng tiền là một loại tài sản mà doanh nghiệp nào cũng sử dụng

   74 p benthanh 02/07/2013 62 1

 • Tài liêu tín dụng ngân hàng

  Tài liêu tín dụng ngân hàng

  Chương này trình bày các loại rủi ro thường gặp trong hoạt động tài chính và ngân hàng. Học xong chương này sinh viên có thể: Hiểu và nhận dạng được các loại rủi ro bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá trong hoạt động của ngân hàng cũng như trong hoạt động của doanh nghiệp.Nhận dạng sâu xa hơn rủi ro tỷ giá trong các hoạt...

   97 p benthanh 02/07/2013 94 2

 • Tài chính doanh nghiệp

  Tài chính doanh nghiệp

  Tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò của tài chính trong doanh nghiệp quan trọng như thế nào? Mục tiêu của quan lý tài chính là gì? Hoạt động tài chính doanh nghiệp không thể tách rời các quan hệ trao đổi tồn tại giữa các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế do đó không thể xem xét tài chính của các doanh nghiệ nếu không đặt chúng trong môi trường nhất...

   144 p benthanh 02/07/2013 78 1

 • Quản trị ngân hàng

  Quản trị ngân hàng

  Chương này giới thiệu và mô tả một cách khái quát về những tài liệu cơ bản được sử dụng trong việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để việc đánh giá được thuận tiện, bảng Cân Đối Kế Toán (bảng tổng kết tài sản) và báo cáo thu nhập của ngân hàng sẽ được trình bày một cách cụ thể để làm ví dụ, ngoài ra còn...

   100 p benthanh 02/07/2013 137 5

 • Tín dụng và ngân hàng

  Tín dụng và ngân hàng

  Tín dụng là khái niệm thể hiện mối quan hệ giữa người chi vay và người vay. Trong quan hệ này, người cho vay cí nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hóa cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định. Người đi vay có nghĩa vụ trả số tiền hoặc giá trị hàng hóa đã vay khi đến hạn trả nợ có kèm hoặc không kèm một khoản lãi

   24 p benthanh 02/07/2013 55 1

 • Quản trị tài chính

  Quản trị tài chính

  Quản trị tài chính là sự phối trí các dòng dịch chuyển tiền tệ nhằm đạt mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nói một cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn...

   22 p benthanh 02/07/2013 114 1

 • THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO

  THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO

  Vai trò của công tác Thẩm định TSBĐ Phần II. Quy trình thẩm định giá TSBĐ Phần III. Phương pháp thẩm định giá TSBĐ Phần IV. Các văn bản pháp lý liên quan Tính pháp lý: Quyền sở hữu, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng đối với TSBĐ; Tính thanh khoản: Khả năng thanh khoản: Khả năng có thể chuyển hóa thành tiền để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của...

   30 p benthanh 02/07/2013 109 2

 • Cho vay ngắn hạn

  Cho vay ngắn hạn

  Trong các hoạt động của NHTM, cho vay là hoạt động chủ yếu, trong đó cho vay ngắn hạn thường chiếm tỉ trọng lớn và đem lại thu nhập chính cho ngân hàng. Trong những năm gần đây, các NHTM đã mở rộng cho vay trung và dài hạn, song cho vay ngắn hạn vẫn luôn là hoạt động chủ đạo, đặc biệt là đối với thị trường ngân hàng - tài chính của Việt Nam.

   84 p benthanh 02/07/2013 80 2

 • Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Nền kinh tế thị trường đang hình thành và phát triển rõ nét ở Việt Nam. Việc nhận thức những vấn đề trọng tâm về kinh tế thị trường là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Nội dung hoạt động kinh doanh của các định chế tài chính ngân hàng là một trong...

   175 p benthanh 02/07/2013 123 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số